Publisert av: f | mai 25, 2015

Sal 32

Salig den hvis overtredelser er forlatt, hvis synd er tilgitt.

Salig det menneske som er uklanderlig for Herren, som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd og ikke skjult mine feilgrep for deg.

Jeg sa: Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd. Og du, Herre, har utslettet min skyld, du har tilgitt min synd.

Derfor skal den trofaste be til deg i nødens stund. Om store vannflommer veller frem, skal de ikke nå ham.

Du er min tilflukt, du bevarer meg fra trengsel,
du omgir meg med frelsesjubel.

Reklamer
Publisert av: f | mars 3, 2015

Sal 5, 2-3

Herre, hør mine ord.
Lytt til min klage!

Hør mitt rop om hjelp,
min konge og min Gud,
for jeg ber til deg.

Publisert av: f | mai 6, 2014

Tilgivelse

Matt 6,14:

For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere.

Publisert av: f | april 29, 2010

Å be…

Det er viktig å be, både i gode og vanskelige tider – slik Jesus selv gjorde. Hans liv er et forbilde for oss og noe vi bør etterfølge. Han ble et menneske som oss, dog uten synd. Rosenkransen er en måte å be på. På denne bloggen, på nettet og i bønnebøker kan dere finne hjelpemidler til bønnelivet. Det er Gud man ber til og søker. Han hjelper, men det avhenger av at man begynner å be. Det er ikke snakk om å være godt nok forberedt eller at man er utlært – å be er ikke en prestasjon. Bønnen er utgangspunktet for ens forhold til Gud. Saken er bare at man må forsøke å åpne seg – begynn med å sette av litt tid til stillhet og bønn hver dag.

Rosenkransbønnen:

1. Fader vår
2. Lovprisningsbønnen
(M) Hill deg, Maria
a. 1. mysterium
b. 2. mysterium
c. 3. mysterium
d. 4. mysterium
e. 5. mysterium

Publisert av: f | april 27, 2010

Angelus

V.Angelus Domini nuntiavit Mariæ.

Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

V. Herrens engel brakte Maria det glade budskap.

Og hun unnfanget ved den Hellige Ånd.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

V. Ecce Ancilla Domini.

Fiat mihi secundum Verbum tuum.

Ave Maria…

V. Se, jeg er Herrens tjenerinne.

Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria…

V. Et Verbum caro factum est.

Et habitavit in nobis.

Ave Maria…

V. Og Ordet ble kjød.

Og tok bolig i blant oss.

Hill deg, Maria…

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Be for oss, Guds hellige mor.

At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.


Publisert av: f | februar 8, 2010

Sal 62,6

Vær stille for Gud, min sjel!
Fra ham kommer mitt håp.

Publisert av: f | februar 4, 2010

Living in the Presence: Realizing Humanity

Jeg fant denne artikkelen om «Living in the Presence: Realizing Humanity» på nettsiden til et kloster i USA. Det er nonner av Karmel som holder til i dette klosteret. På denne nettsiden finnes det en rekke gode artikler på engelsk. Blant annet denne om å leve i Guds nærvær. Hvorledes vi er nødt til å gi slipp på våre illusjoner om oss selv. Vi må se at vår virkelige identitet finnes i Kristus. Kristus er på denne måten et speil for sjelen: «In Christ, our attachments — all that is out of harmony with the divine- are starkly and painfully revealed» Den bygger på tekster av St.Johannes av Korset.

The gospels further dramatize the meaning of God’s presence among us. In the beginning of John’s gospel (1:38-39), two of the Baptist’s disciples follow Jesus. He turns around and questions them: «What are you looking for?» They respond, «Rabbi (which means Teacher), where do you stay?» «Come and see,» says Jesus. John’s entire gospel responds to that question. In the last supper discourse come the full disclosure. Jesus dwells in his Abba and his Abba dwells in him. Jesus is at home in God. Through the gift of the Spirit, we too become the place of God’s indwelling. John of the Cross says it eloquently:

Oh, then soul, most beautiful among all creatures, so anxious to know the dwelling place of your Beloved so you may go in search of him, and be united with him, now we are telling you that you yourself are God’s dwelling and his secret inner room and hiding place. There is reason for you to be elated and joyful in seeing that all your good and hope is so close as to be within you, or better, that you cannot be without him. (Spiritual Canticle 1:7)

1.Joh 5,5: Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

Publisert av: f | desember 17, 2009

Advent – Kom Herre, vær snar til frelse!

«I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
Gud vår Far til ære!»

(Fil 2,10-12).

P.Arnfinn har skrevet en riktig god refleksjon/tekst om advent. Den anbefales på det sterkeste.

Publisert av: f | november 17, 2009

Frykt ikke!

Jer 43, 1b

Frykt ikke, jeg har løst deg ut;
jeg har kalt deg ved navn, du er min.

Publisert av: f | oktober 14, 2009

Alt er mulig for Gud!

Matt 11, 28:

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile


Luk 18, 24-27:
Da Jesus så det, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier