Del 1

DEL 1: INTRODUKSJON – BE ROSENKRANSEN UTEN MYSTERIER

Helt først gjør du Korsets tegn:

i Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånds navn

På korset ber du trosbekjennelsen:

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper, og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, som fôr ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde, fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde. Jeg tror på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv. Amen.

Første perle/knute etter korset ber du Fader vår:

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen

Første + andre +tredje lille perle/knute ber du Hill deg, Maria:

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Deretter mellom tredje lille perle/knute og andre store perle/knute ber du lovprisningsbønnen:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

 På den store perlen/knuten ber du igjen:

Fader vår 

 Den første rekke med ti små perlene/knutene ber du:

Hill deg, Maria

Deretter mellom den siste lille perle/knute av de 10 og den store perle/knute ber du lovprisningsbønnen:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

På den store perlen/knuten ber du igjen:

Fader vår

Den andre rekke med ti  små perlene/knutene ber du:

Hill deg, Maria

Deretter mellom den siste lille perle/knute av de 10 og den store perle/knute ber du lovprisningsbønnen:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

På den store perlen/knuten ber du igjen:

Fader vår

Den tredje rekke med ti små perlene/knutene ber du:

Hill deg, Maria

Deretter mellom den siste lille perle/knute av de 10 og den store perle/knute ber du lovprisningsbønnen:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

På den store perlen/knuten ber du igjen:

Fader vår

Den fjerde rekke med ti små perlene/knutene ber du:

Hill deg, Maria

Deretter mellom den siste lille perle/knute av de 10 og den store perle/knute ber du lovprisningsbønnen:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

På den store perlen/knuten ber du igjen:

Fader vår

Den femte rekke med ti små perlene/knutene ber du:

Hill deg, Maria

 Avslutning ber du Salve Regina/Hill deg,  Dronning:

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

Amen.

 

 

Reklamer
%d bloggere like this: