De ulike bønnene

I Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn.

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige,
himmelens og jordens Skaper,
og på Jesus Kristus,
hans enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
som fôr ned til dødsriket,
stod opp på den tredje dag fra de døde,
fôr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv.
Amen.

Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.
Amen

Hill deg, Maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Lovprisningsbønnen

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønnen fra Fatima

Å, Jesus, tilgi våre synder, fri oss fra helvetes ild,
før alle sjeler til Himmelen, spesielt dem som trenger det mest.

Guddommelige miskunns rosenkrans

På de store perlene ber du :

Evige Far, jeg frembærer for deg din høyt elskede Sønns, vår Herre Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjel og Guddom, som soning for våre og hele verdens synder

På de små perlene ber du:

For Hans smertefulle lidelses skyld, miskunn deg over oss og over hele verden.

Til slutt, som avslutning, ber du:

Hellige Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, miskunn deg over oss og over hele verden.

Reklamer
%d bloggere like this: