Archive for the ‘kristen’ Category

Frykt ikke!

Posted by: f on november 17, 2009

Alt er mulig for Gud!

Posted by: f on oktober 14, 2009

Hill deg, Maria

Posted by: f on september 27, 2009

Skapelse og forsoning i Kristus

Posted by: f on september 5, 2009

Gud er kjærlighet!

Posted by: f on september 4, 2009

Salme 121

Posted by: f on september 4, 2009

Å be en liten rosenkrans

Posted by: f on september 2, 2009

Caritas in veritate

Posted by: f on september 2, 2009

Spe Salvi

Posted by: f on mai 21, 2009

Kristi himmelfart

Posted by: f on mai 21, 2009